top of page

Privacy Policy

Who Are We

Privacybeleid voor Holmes & Watson BV


Laatst bijgewerkt: 7 december 2023


Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Interpretatie en definities

 

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.


Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

U betekent het individu dat toegang heeft tot de Service of de Service gebruikt, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie dat individu toegang heeft tot de Service of de Service gebruikt, zoals van toepassing.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Holmes & Watson BV, Vierstraat 57 - 8956 Heuvelland, België.

Website verwijst naar www.holmeswatson.be

Dienst verwijst naar de Website.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.


Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens


Soorten verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Voornaam en achternaam

 • telefoonnummer

 • Adres, postcode, stad, land

 • Gebruiksgegevens


Gebruik van uw persoonlijke gegevens
 

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Service aan te bieden en te onderhouden

 • Om Uw Account te beheren

 • Om contact met U op te nemen

 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden


Bewaren van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.


Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

 

Openbaarmaking van Uw Persoonlijke Gegevens

De Onderneming kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om de rechten of het eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen, en om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen.


Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is.
 

Uw rechten onder de GDPR

Als U inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), dan heeft U bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming, die vallen onder de GDPR.
 

 • Toegang: U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen.

 • Rectificatie: Je hebt het recht om te verzoeken dat wij gegevens corrigeren waarvan jij denkt dat ze onjuist zijn.

 • Wissen: Je hebt het recht om ons te vragen je persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

 • Verwerking beperken: Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken,

bottom of page